دوستم سلام میدونی مراحل نامه نگاری تو سی در چطوریه ؟ نامه را که ارسال کردید میره پیش مدیر منابع انسانی بعدش آقای حبیبی بررسی میکنه اگه مشکلی نداشت میفرسته به IT  اونم بررسی میکنه و تایید میشه . . .
Contact
unnamed
forbidden
com.metao.email_512x512

ارسال نامه

کارتابل در دست اقدام

بررسی فرم

(ویژه مدیران مربوطه)

وضعیت نامه من