درب های هتلی
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
درب های یک نیم لنگه
۱۵/۰۹/۱۳۹۹

 

معرفی محصول

در های باد بزنی

درب های باد بزنی به نوع در گفته می شود که هر دو لنگه در به سمت چپ و راست قابل حرکت باشد

لنگه در باد بزنی محوری قابل اجرا  هم بر روی چارچوب  فلزی و پلی وود می باشد

در های باد بزنی

unnamed

در های باد بزنی

درب-بادبزنی
  • اجرا انواع طرح ها بر روی لنگه

    طرح قاب شیشه طرح سی ان سی طرح تریم آلمینیوم
  • امکان نصب لولا محوری(نسل جدید لولا بادبزنی قدیمی)

    لولا محوری در داخل پاشنه در نصب می شود و قرینه اش در بالای در و باعث ایجاد کرنش و تنش کمتری نسبت به لولا های باد بزنی (فنری) می شود و باعث جلوگیری اسیب به در و مقطع می شود

ویژگی درب ها


طرح ها

Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)

طرح ها

Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)
Untitled design (3)

کالیته رنگ ها

Untitled design (10)

D12

D15

D16

D17

D21

کالیته رنگ ها

D22

D23

D27

D29

D39

شرکت سی در