آنتی باکتریال

بدلیل فرایند تولید صنعتی با تجهیزات مدرن درب و چارچوب های پلی وود (چوب پلاست) سطح این درب وچارچوب ها فاقد روزنه وشکاف میباشد که عامل مهم تجمع باکتری ها و میکروب ها و موجودات موذی مانند حشرات محسوب میشود. همچنین با انجام فرایند های خاص برروی درب میتوان از این درب ها برای مصارف آنتی باکتریال استفاده نمود.

ثبت سفارش