شرایط نمایندگی

معیار پذیرش

معیار پذیرش

شرکت بهین پیشبرد داتار (سی در) به منظور پشتیبانی و توسعه شبکه عاملین و عرضه بهتر محصولات خود به مشتریان محترم اقدام به تهیه ی نظامنامه جهت همکاری با متقاضیان عاملیت نموده است.

براین اساس جهت ورود هر متقاضی به لیست عاملیت های شرکت سی در ، معیار هایی تهیه شده و بر اساس امتیاز حاصله از این شاخص ها تصمیم گیری جهت قبول و یا رد همکاری با متقاضیان محترم عاملیت انجام میگردد.

شاخص های در نظر گرفته شده طبق جدول زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند. شایان ذکر است هرکدام از شاخص ها وزن و امتیاز متفاوتی دارند و مجموع این امتیازات در هر قسمت امتیاز نهایی متقاضیان محترم را تعیین می نماید و مطابق با امتیازات کسب شده هر متقاضی در دارای سه حالت قبول در همکاری ، مشروط در همکاری و مردود در همکاری می باشد.

 • 1

  حسن شهرت
 • 2

  اعتبار و گردش مالی مناسب
 • 3

  امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری موجود
 • 4

  محل، فضا و موقعیت مکانی محل کار و فروشگاه
 • 5

  سابقه کاری صنفی
 • 6

  سبد محصولات متقاضی در کنار محصولات شرکت

- حسن شهرت: امتیاز ها در این بخش با توجه به شاخص های زیر تهیه می گردد:

 • 1

  اعتبار کاری و مالی در منطقه
 • 2

  تحصیلات
 • 3

  خوش قولی
 • 4

  سن
 • 5

  پرستیژ فردی
 • 6

  مشتری مداری
 • 7

  خوش نامی
 • 8

  سرشناس بودن
 • 9

  گرید و جایگاه عاملیت در صنف مرتبط
 • 10

  رزومه(پروژه های انجام شده )

- گردش مالی:در این بخش مبنای محاسبه نسبت متوسط گردش ماهیانه 6 ماهه اخیر حساب بانکی معرفی شده نسبت به تارگت ماهیانه تعیین شده از سوی شرکت برای عاملیت می باشد.

- امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری موجود: امکانات مورد نیاز برای عاملین فروش در زیر آمده است .

 • 1

  پرسنل فروش
 • 2

  انبار
 • 3

  داشتن کامپیوتر- فکس- پرینتر
 • 4

  استفاده از نرم افزار شرکت

- محل، فضا و موقعیت مکانی محل کار و فروشگاه:

عوامل تاثیرگذار در امتیاز این بخش در زیر آمد است :

فروشگاهی:

 • 1

  متراژ فروشگاه
 • 2

  مالکیت فروشگاه یا تداوم در اجاره
 • 3

  دکوراسیون
 • 4

  قرار داشتن مغازه در خیابان اصلی
 • 5

  قرار داشتن مغازه در بازار تخصصی
 • 6

  تابلو خور بودن

دفتر اداری:

 • 1

  متراژ دفتر کار
 • 2

  مالکیت فروشگاه یا تداوم در اجاره
 • 3

  دکوراسیون دفتر
 • 4

  نصب لایت باکس سی در درمحل دفتر
 • 5

  موقعیت جغرافیایی
 • 6

  نظم داخلی
 

- سابقه کاری:

هرچه میزان سابقه کاری مرتبط متقاضیان طبق مستندات ارائه شده بیشتر باشد امتیاز بالاتری در این بخش کسب می نمایند. سوابق کاری غیر مرتبط در این بخش لحاظ نمی شود.

-سبد محصولات متقاضیان عاملیت :

متیاز این بخش مرتبط با انحصاری بودن محصول عاملیت ها در استفاده و فروش درب های سی در می باشد. در صورتی که عاملین محترم محصول دیگری غیر از محصولات سی در را در سبد محصول خود داشته باشند امتیاز کمتری در این بخش دریافلت میکنند.

ثبت سفارش