دوست دار محیط زیست

پلی وود ترکیبی از خرده های چوب و پلیمر های پلاستیک میباشد.در نتیجه برای تولید درب و چهارچوب های پلی وود مقدار به مراتب کمتری از چوب استفاده خواهد شد . همچنین متریال پلی وود یا چوب پلاست قابل باز یافت خواهد بود که این امر کمک شایانی به جلوگیری از قطع درختان و تخریب محیط زیست خواهد کرد.

ثبت سفارش