عایق صوت

دربهای پلی وود سی دُر بدلیل تولید پروفیل یکپارچه و به صورت لایه مشبک ، عایق صدا می باشند.

ثبت سفارش