درب تریم آلومینیوم
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
درب های شیشه خطی
۱۲/۰۹/۱۳۹۹

 

معرفی محصول

درب های چارچوب مخفی

درهای بدون فریم ســـی دُر بـا یک عنصــر داخلی خلاقــانه طراحی شده اند به گونه ای که چارچوب آنها قابل رویت نبوده و نیازی به پوشش وروکوب ندارند. در این روش لنگه در با محیط اطراف ادغــام شده و باعـث ایجاد پیوستگی بین دیوارها می شود، و درواقـع لنـــگه در به عنــوان عنصری اضافه دیده نمی شود.

خاص بودن درهای بــدون فریم  ســی در  امکان استـمرار و یکپـــارچگی در محیــط  را فراهم می کند. طراحان داخلـی در این روش می توانند  پانـــل های لنگه در را به صــورت رنگی، لاکچــری با انـواع روکش و یا  انـواع کاغــذ دیــواری یکسان بــا دیوارهای اطراف بپوشانند

 • ویژگی های فنی

  ساختار استانــدارد ( سه طرفـــه ) فقـط قابـــل ارائــه است. كلاف چارچوب روي كف نهائي قرار مي گيرد. بادخور زير لنگه در 15میلی متر است منظور فاصله بين جاي برش CNC لولا با لبـه لنــگه در يـا لبه كلاف آلومينيوم است. از بـالا به پائين دهانه اي كه داراي ساب فريم است، حداقـل ضخامت ديوار 85 ميليمتــر. دهانـه اي كـه فاقـد ساب فريــم است، حداقـــل ضخامت ديــوار: 95 ميليمتـــر
 • دقت اجراء

  دقت در انــدازه هـــاي داخــل ساب فــريــم و نصـب شاقول و عمود آن ؛ يكسان بودن اندازه قطــرهاي داخـــل ساب فريم
 • زمان اجراء

  اتمام کف سازی ومشخص شدن کروم بندی نازک کاری نهایی دیوار(پوشش نهایی دیوار)
 • نحوه اجراء

  ديوار كناف / درايـوال با پنل گچــي دوبـــل در هـر طرف بـراي دقت نصب توجه به شاخص راهنماي پشت پروفيل الزاميست ،(به بيان ساده تر، لبه بيروني كلاف آلومينيومي همسطح بيرون پنل گچي يا ديوار است.) روش صحيح نصب لاستيك درزبند در تصوير زیر نشان داده شده است ديوار كناف / درايــوال با يك پنل گچي در هر طــرف بـــراي دقت نصب توجـــه بـه شــاخص راهنمــاي پشت پروفيل الزاميست

ویژگی درب ها

ENG新折页2019.7 RGB Q1.cdr

Alu Profile

کلاف آلومینیوم توکار (مخفی)

ENG新折页2019.7 RGB Q1.cdr

Frame & Door

نحــوه ی استقــرار لنگــه در و کلاف مخفی درون دیوار

ENG新折页2019.7 RGB Q1.cdr

Install cornice on doors and walls

قابلیت نصب هماهنگ قرنیز همزمان روی لنگه در ودیوار

Tectus-Hidden-hinge

3D hinges

استفاده از لولا های سه بعــدی برای حفظ کمترین فاصله مخفی لنگه در داخل کلاف آلومینیوم می باشد

ENG新折页2019.7 RGB Q1.cdr

How to insert classic sealing in alu profile

نحوه نصب لاستیک درز بند

ویژگی درب ها

ثبت سفارش