درب فریم لس
۱۱/۰۹/۱۳۹۹

 

معرفی محصول

درب های شیشه خطی 

در این مدل درب پلی وود فقط لبه ضخامت شیشه روی نمای لنگه درب دیده میشود و هدف آن نشان دادن روشنایی در آن طرف لنگه در است. در این طرح، درب پلی وود با دستگاه های CNC برش خورده و شیشه داخل درب قرار میگیرد. در این مدل درب نیز میتوان از طرح های ثابت یا پیشنهادی مشتری برای ساخت درب و چهارچوب استفاده نمود. پرایوسی و خصوصی گرایی همراه با مشخص بودن روشنایی در اتاق (روشن بودن چراغ!) در این مدل کاملا رعایت شده است. در این طرح ها زیبایی خاص و طرح مدرن یا مینیمالیستی آن قابل توجه است.

 • نشان دادن روشنایی در آن طرف لنگه

  این طرح باتوجه به حفظ پرایویسی(خصوصی گرایی و امنیت) محل کاربری به نکته ویستایی(در معرض بودن یا قابل مشاهده بودن ) محل کار بری نیز نیم نگاهی داشته است. به این معنی که فقط روشنایی آن طرف لنگه در قابل تشخیص است، وبه غیر از آن چیزهای دیگری قابل دیدن و تشخیص نمی باشد.
 • قابلیت تنوع روکش درب و چارچوب

  درمجموع میتوانید از بین تمامی کد روکش های موجود در کالیته رنگ درب خود را انتخاب کنید.
 • جای گذاری ظریف شیشه خطی به صورت افقی و عمودی

  در طرح های استاندارد موجود در شرکت، هم طرحهای با شیشه افقی و هم عموی وجود دارد که بسته به سلیقه مشتریان در کاربری های متفاوت قابل اجرا هستند.
 • قابلیت پنهان سازی شیشه خطی

  در صورت انتخاب طیف رنگ های خاکستری شیشه خطی تا حدودی پنهان می باشد وفقط از فاصله نزدیک قابل تشخیص می باشد.
 • نصب نسل جدید لولا تخت مینیمال

  لولا تخت مینیمال به علت امکان نصب با باد خور کمتر نسبت به لولاتخت معمولی مناسب تر می باشد.
 • امکان نصب بروی انواع مختلف چهار چوب ها

  با قابله کردن در امکان نسب بر روی چارچوب چوبی و آهنی امکان پذیر می باشد.

کالیته رنگ ها

ثبت سفارش